Slijedite nas

Protein HMGB1 - put za nove lijekove za astmu?23.04.2017

slika Nedavna studija provedena na Sveučilištu u Leicesteru i objavljena u časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology, istraživala je ulogu proteina HMGB1 koji potiče upalni odgovor. Ova molekula pomaže u organizaciji DNK molekule, a izlučuju je važne imunološke stanice koje sudjeluju u astmi, kao što su monociti, makrofagi i dendritične stanice. Razina ove molekule je povišena u sluznici osoba koje boluju od astme. Čini se kako HMGB1 molekula povećava kontrakcije mišića dišnih putova kao odgovor na podražaje. Ova rana faza istraživanja razumijevanjem HMGB1 molekule i njene uloge u astmi otvara nove načine djelovanja budućih lijekova.

0 komentara

Komentiraj članak

Članak možete komentirati.

*  *  

Captcha